Google Prezentace

Graf, vložení do slidu, pozice a velikost

Graf do prezentace vložíte úplně jednoduše, chceme li do prezentace vložit graf z již existující tabulky postupujeme tak, že klikneme na vložit, graf z tabulek, vybereme si tabulku ze které budeme vkládat graf, klikneme na vybrat, zvolíme graf pokud je jich tam více zobrazí se více grafů. 

graf-vlozeni-do-slidu-pozice-a-velikost

V této chvíli se rozhodujeme zda necháme nebo odškrtneme odkaz na tabulku, pokud odškrtneme zvolíme importovat graf, naimportoval se graf aktuální snímek grafu, který reprezentuje data, která byla ve chvíli importu v dané tabulce, pokud budeme vkládat graf z tabulky a necháme zaškrtnuto odkaz na tabulku daný graf bude mít propojení na danou tabulku což znamená, že budeme schopni otevřít zdroj informací, které nám graf zobrazuje, zjistit jaké jsou propojené objekty a v případě, když budeme chtít upravit data v propojené tabulce, můžeme jednoduše kliknout a otevřít jinou tabulku.

graf-vlozeni-do-slidu-pozice-a-velikost
graf-vlozeni-do-slidu-pozice-a-velikost

Od této chvíle je to pouze otisk obrazu grafu zadané tabulky, který jsme vložili v dané chvíli, vložení vlastního grafu provedete následujícím způsobem budete vkládat nový graf a v něm vytvářet i tabulku hodnot, které vytvoří graf, přejděte na vložit graf, zvolte si typ grafu, který budete vkládat pro váš případ vložíme spojnicový graf, v této chvíli máme vložený graf, který si můžeme upravit, přejděte do pravé horní části, klikněte na otevřít zdroj, otevře se tabulka, která vám zásobuje graf daty.

graf-vlozeni-do-slidu-pozice-a-velikost
graf-vlozeni-do-slidu-pozice-a-velikost

Ukážeme si jakým způsobem editovat data, jednoduše přepíšeme sloupečky a hodnoty ve sloupečcích.

graf-vlozeni-do-slidu-pozice-a-velikost

Informace v ose X můžeme upravit v tabulce, data ve zdrojové tabulce jsme upravili a v prezentaci se zde ukázalo tlačítko aktualizovat, tlačítko aktualizovat nám říká, že podkladová data a graf, který je uložený v tabulce se neshodují s grafem, který je vložený v prezentaci, znamená to, že pokud vám kolega upraví sdílenou tabulku, kterou budete chtít někomu prezentovat zjistíte, že se data změnila aniž by vás o tom kolega informoval, stačí najet na tlačítko a kliknout, od této chvíle máte aktuální data ve vaší prezentaci. 

graf-vlozeni-do-slidu-pozice-a-velikost

Pozici a velikost grafu v prezentaci si upravujete podobně jako u textových polí a obrázků, graf můžete buď přesunout myší, vycentrovat ho nebo přejít na možnosti formátování, zvolit si velikost a otočení grafu, pozici obrázku respektive snímku grafu, přebarvení grafu, můžete si zvolit podle vaší nálady, nebo tématu prezentace, přebarvení grafu, pokud by se vám změny, které jste provedli v grafu nelíbili klikněte na něj pravým tlačítkem a přejděte na resetovat obrázek.

graf-vlozeni-do-slidu-pozice-a-velikost
graf-vlozeni-do-slidu-pozice-a-velikost

Google Prezentace

Jak si přizpůsobit vzhled a formátování na listech v Prezentaci?

Pokud vám nevyhovuje rozvržení barev, poměrů barev na listu, formáty, styly odrážek, číslování…

Jak nastavit a ovládat autoamtické posouvání snímků v Prezentaci?

Ve své prezentaci můžete snímky nechat rotovat, přepínat automaticky, spusťte prezentaci…

Jak zapnout laserové ukazovátko během Prezentace?

Spusťte prezentaci a po přejetí vlevo dolů klikněte na tři tečky, zapnout laserové ukazovátko,…

Jaké nástroje může řečník používat během spuštěné Prezentace?

Jaké další nástroje může řečník použít během spuštěné prezentace, jednak může přepínat mezi…

Jak zapnout možnost dotazů z publika a zobrazit ty z minulých prezentací?

Práce s dotazy při prezentaci je poměrně sofistikovaná záležitost, pokud budete chtít spustit v…

Jak zobrazit bílou obrazovku při Prezentaci?

V průběhu spuštěné prezentace kdy řečník přednáší a bude osloven na zodpovězení otázky, která…

Jak si zapsat do Prezentace poznámky řečníka?

Pokud si budete chtít k určitému listu prezentace napsat nějakou poznámku ve stylu určitě…

Jak importovat listy z cizí do své Prezentace?

Pokud se vám líbí sty úpravy prezentace, kterou jste neudělali vy a budete chtít krást jako…

Jak nastavit náhrady v Prezentaci

Co jsou to náhrady, náhrady jsou automatické procesy, které po zadání určité sekvence na…

Komentáře v Prezentaci

Komentáře v prezentaci můžete vkládat buď na celý list což provedete výběrem listu, klikem…

Změna velikosti snímků v Prezentaci

Podle typu projektoru na kterém budete prezentaci zobrazovat bude možná někdy nutné změnit…

Změna pořadí stránek v Prezentaci

Změnu pořadí stránek zobrazovaných v prezentaci můžeme provést opět klikem pravým tlačítkem na…

Jak pracovat s listy v Prezentaci?

Vybereme si list se kterým chceme pracovat v postranní liště, klikneme pravým tlačítkem a…

Práce s textovými poli v Prezentaci

Textová pole jsou buď připravena podle šablony nebo typu stránky kterou zvolíte v prezentaci to…

Co je diagram v Prezentaci? Jak s ním pracovat?

Co je to diagram v prezentaci, diagram reprezentuje vyjádření vztahu určitých informací…

Co najdete v nabídce Zobrazit v Prezentacích?

Co najdete v nabídce stavového řádku zobrazit, spustit provede spuštění prezentace od snímku,…

Jak změnit rozvržení stránky a motiv Prezentace?

Pokud chceme tyto dvě stránky odlišit a změnit vzhled této stránky, klikneme pravým tlačítkem,…

Jak uložit objekty z Prezentace do Keepu?

Všechny objekty v prezentaci což jsou obrázky, tvary nebo texty můžete uložit do Keepu, uděláte…

Jak nastavit pořadí animací na stránce Prezentace?

Pokud máte na listu více animací což označují tyto ikonky můžete volit i pořadí animací,…

Jak exportovat Prezentaci do PDF

Pokud máte prezentaci hotovou a chcete ji sdílet v jiném formátu než Google prezentace můžete…

Jak pracovat s vodítky na stránce v Prezentaci?

Jak si zobrazit vodítka, přejděte na zobrazit vodítka, zobrazit vodítka nebo můžete kliknout…

Jak nastavit pořadí objektů na stránce v Prezentaci?

Pokud máte na stránce prezentace více objektů, které chcete přes sebe přeskládat v určitém…

Jak animovat objekty v Prezentaci?

Jak lze použít animaci objektů v prezentaci, vložte si do prezentace obrázek a připravte si v…

Jak vložit a vypnout přechod mezi snímky v Prezentaci?

Pokud chcete vložit přechod mezi 2 snímky, který poutavě zaujme sledující, přejděte na snímek,…

Tabulka, vložení, naplnění, úprava formátu

Do prezentace můžeme vložit tabulku, minule jsme si ukazovali jak vložit graf teď vložíme…

Tvary v Prezentaci

Svou prezentaci můžete ozvláštnit vkládáním tvarů, provedete to tak, že dáte vložit tvar,…

Vložení zvuku a videa, ukázka ovládání zvuku a videa v prezentaci

Do své prezentace můžete kromě obrázků, grafů dalších objektů vkládat i audio a video neboli…

Spojnice v Prezentaci

Spojnice v prezentacích slouží k vizualizaci propojení objektů, spojnici do prezentace vložíte…

Graf, vložení do slidu, pozice a velikost

Graf do prezentace vložíte úplně jednoduše, chceme li do prezentace vložit graf z již…

Obrázek. Oříznutí, maskování.

Další možností úpravy obrázku se skrývají v liště, obrázek můžeme ohraničit nebo jej můžeme…

Texové pole. Stín textu

S tímto textem v textovém poli uděláme to, že označíme textové pole, které chceme stínovat,…

Textové pole. Přizpůsobení textu rámečku.

Máte spousty textu, který potřebujete vměstnat do rámečku nechcete aby vám text přetékal…

Textové pole. Pozice

Nastavení pozice definuje jak daleko je obrázek od pozice vlevo nahoře nebo od středu, změnou…

Textové pole. Velikost a otočení

Velikost a otočení textového pole nebo obrázku můžeme měnit 2 způsoby, najedeme nad textové…

Textové pole. Co znamená alternativní text

Co znamená alternativní text, alternativní text znamená obsah sdělení, které bude přečteno…

Vložení textového pole a umístění ve snímku.

Při tvorbě prezentací máme možnost vkládat do zobrazovaného listu textová pole, provedeme to…

Praktická ukázka práce s obrázky a textovými poli

Chceme aby nám fotka zcela překrývala list prezentace, takže ji roztáhneme a teď můžeme vkládat…

Úprava obrázků v Prezentaci

Do prezentace jsme si vložili obrázky teď se půjdeme podívat na to co s danými obrázky lze…

Vložení obrázku do Prezentace

Vkládat obrázek do prezentace lze několika způsoby, nejjednodušším je klikem na vložit obrázek,…

Nastavení pozadí stránky Prezentace

Pokud se nám bílé pozadí můžeme kliknout myší na ploše, přejít na změnit pozadí, můžeme vybrat…

Změna motivu Prezentace

Přejdeme na motivy opět jednoduše klikem zvolíme motiv, který nás nejvíce osloví. Může se…

Vytvoření nové Prezentace

Novou prezentaci můžeme vytvořit několika způsoby, nejrychlejší je otevření nové záložky a…

Výběr motivu Prezentace

Automaticky se volba motivu otevře zde na pravé straně, každopádně pokud budete chtít změnit motiv…

Přidání listu se stejným, nebo jiným rozvržením v Prezentaci

Jak budete postupně plnit obsah prezentace budete potřebovat přidávat nové a nové listy,…

Změna rozložení polí na stránce Prezentace

Zde je vidět pole nadpisu a pole textové, pokud chceme nadpis zmenšit můžeme chytnout za rohový…
Načíst další
Skrýt