Google Prezentace

Tvary v Prezentaci

Svou prezentaci můžete ozvláštnit vkládáním tvarů, provedete to tak, že dáte vložit tvar, vyberete si základní kategorii, tvary, smajlíka můžeme vložit, vložíme smajlíka.

tvary-v-prezentaci

Smajlík je šedý, úpravu výplně a obvodu tvaru provedeme přes stavový řádek, barva výplně, barva obvodu.

tvary-v-prezentaci

Každý tvar můžeme poměrově zvětšovat tažením za rohovou značku nebo nepoměrově tažením za krajní značky.

tvary-v-prezentaci

Do tvaru můžete také vložit text, vyberte si tvar například šipku, text do daného tvaru můžete vložit dvojklikem, bohužel text nelze v rámci tvaru přesouvat, můžete pouze zvětšit nebo zmenšit velikost fontu.
tvary-v-prezentaci

Google Prezentace

Jak si přizpůsobit vzhled a formátování na listech v Prezentaci?

Pokud vám nevyhovuje rozvržení barev, poměrů barev na listu, formáty, styly odrážek, číslování…

Jak nastavit a ovládat autoamtické posouvání snímků v Prezentaci?

Ve své prezentaci můžete snímky nechat rotovat, přepínat automaticky, spusťte prezentaci…

Jak zapnout laserové ukazovátko během Prezentace?

Spusťte prezentaci a po přejetí vlevo dolů klikněte na tři tečky, zapnout laserové ukazovátko,…

Jaké nástroje může řečník používat během spuštěné Prezentace?

Jaké další nástroje může řečník použít během spuštěné prezentace, jednak může přepínat mezi…

Jak zapnout možnost dotazů z publika a zobrazit ty z minulých prezentací?

Práce s dotazy při prezentaci je poměrně sofistikovaná záležitost, pokud budete chtít spustit v…

Jak zobrazit bílou obrazovku při Prezentaci?

V průběhu spuštěné prezentace kdy řečník přednáší a bude osloven na zodpovězení otázky, která…

Jak si zapsat do Prezentace poznámky řečníka?

Pokud si budete chtít k určitému listu prezentace napsat nějakou poznámku ve stylu určitě…

Jak importovat listy z cizí do své Prezentace?

Pokud se vám líbí sty úpravy prezentace, kterou jste neudělali vy a budete chtít krást jako…

Jak nastavit náhrady v Prezentaci

Co jsou to náhrady, náhrady jsou automatické procesy, které po zadání určité sekvence na…

Komentáře v Prezentaci

Komentáře v prezentaci můžete vkládat buď na celý list což provedete výběrem listu, klikem…

Změna velikosti snímků v Prezentaci

Podle typu projektoru na kterém budete prezentaci zobrazovat bude možná někdy nutné změnit…

Změna pořadí stránek v Prezentaci

Změnu pořadí stránek zobrazovaných v prezentaci můžeme provést opět klikem pravým tlačítkem na…

Jak pracovat s listy v Prezentaci?

Vybereme si list se kterým chceme pracovat v postranní liště, klikneme pravým tlačítkem a…

Práce s textovými poli v Prezentaci

Textová pole jsou buď připravena podle šablony nebo typu stránky kterou zvolíte v prezentaci to…

Co je diagram v Prezentaci? Jak s ním pracovat?

Co je to diagram v prezentaci, diagram reprezentuje vyjádření vztahu určitých informací…

Co najdete v nabídce Zobrazit v Prezentacích?

Co najdete v nabídce stavového řádku zobrazit, spustit provede spuštění prezentace od snímku,…

Jak změnit rozvržení stránky a motiv Prezentace?

Pokud chceme tyto dvě stránky odlišit a změnit vzhled této stránky, klikneme pravým tlačítkem,…

Jak uložit objekty z Prezentace do Keepu?

Všechny objekty v prezentaci což jsou obrázky, tvary nebo texty můžete uložit do Keepu, uděláte…

Jak nastavit pořadí animací na stránce Prezentace?

Pokud máte na listu více animací což označují tyto ikonky můžete volit i pořadí animací,…

Jak exportovat Prezentaci do PDF

Pokud máte prezentaci hotovou a chcete ji sdílet v jiném formátu než Google prezentace můžete…

Jak pracovat s vodítky na stránce v Prezentaci?

Jak si zobrazit vodítka, přejděte na zobrazit vodítka, zobrazit vodítka nebo můžete kliknout…

Jak nastavit pořadí objektů na stránce v Prezentaci?

Pokud máte na stránce prezentace více objektů, které chcete přes sebe přeskládat v určitém…

Jak animovat objekty v Prezentaci?

Jak lze použít animaci objektů v prezentaci, vložte si do prezentace obrázek a připravte si v…

Jak vložit a vypnout přechod mezi snímky v Prezentaci?

Pokud chcete vložit přechod mezi 2 snímky, který poutavě zaujme sledující, přejděte na snímek,…

Tabulka, vložení, naplnění, úprava formátu

Do prezentace můžeme vložit tabulku, minule jsme si ukazovali jak vložit graf teď vložíme…

Tvary v Prezentaci

Svou prezentaci můžete ozvláštnit vkládáním tvarů, provedete to tak, že dáte vložit tvar,…

Vložení zvuku a videa, ukázka ovládání zvuku a videa v prezentaci

Do své prezentace můžete kromě obrázků, grafů dalších objektů vkládat i audio a video neboli…

Spojnice v Prezentaci

Spojnice v prezentacích slouží k vizualizaci propojení objektů, spojnici do prezentace vložíte…

Graf, vložení do slidu, pozice a velikost

Graf do prezentace vložíte úplně jednoduše, chceme li do prezentace vložit graf z již…

Obrázek. Oříznutí, maskování.

Další možností úpravy obrázku se skrývají v liště, obrázek můžeme ohraničit nebo jej můžeme…

Texové pole. Stín textu

S tímto textem v textovém poli uděláme to, že označíme textové pole, které chceme stínovat,…

Textové pole. Přizpůsobení textu rámečku.

Máte spousty textu, který potřebujete vměstnat do rámečku nechcete aby vám text přetékal…

Textové pole. Pozice

Nastavení pozice definuje jak daleko je obrázek od pozice vlevo nahoře nebo od středu, změnou…

Textové pole. Velikost a otočení

Velikost a otočení textového pole nebo obrázku můžeme měnit 2 způsoby, najedeme nad textové…

Textové pole. Co znamená alternativní text

Co znamená alternativní text, alternativní text znamená obsah sdělení, které bude přečteno…

Vložení textového pole a umístění ve snímku.

Při tvorbě prezentací máme možnost vkládat do zobrazovaného listu textová pole, provedeme to…

Praktická ukázka práce s obrázky a textovými poli

Chceme aby nám fotka zcela překrývala list prezentace, takže ji roztáhneme a teď můžeme vkládat…

Úprava obrázků v Prezentaci

Do prezentace jsme si vložili obrázky teď se půjdeme podívat na to co s danými obrázky lze…

Vložení obrázku do Prezentace

Vkládat obrázek do prezentace lze několika způsoby, nejjednodušším je klikem na vložit obrázek,…

Nastavení pozadí stránky Prezentace

Pokud se nám bílé pozadí můžeme kliknout myší na ploše, přejít na změnit pozadí, můžeme vybrat…

Změna motivu Prezentace

Přejdeme na motivy opět jednoduše klikem zvolíme motiv, který nás nejvíce osloví. Může se…

Vytvoření nové Prezentace

Novou prezentaci můžeme vytvořit několika způsoby, nejrychlejší je otevření nové záložky a…

Výběr motivu Prezentace

Automaticky se volba motivu otevře zde na pravé straně, každopádně pokud budete chtít změnit motiv…

Přidání listu se stejným, nebo jiným rozvržením v Prezentaci

Jak budete postupně plnit obsah prezentace budete potřebovat přidávat nové a nové listy,…

Změna rozložení polí na stránce Prezentace

Zde je vidět pole nadpisu a pole textové, pokud chceme nadpis zmenšit můžeme chytnout za rohový…
Načíst další
Skrýt