Obchod

Souhlas s opakovanými platbami

Opakované platby

Informace k poskytování služby automatických plateb


Forma opakovaných plateb
Automatické platby jsou na základě rozhodnutí klienta při potvrzení objednávky zvolením možnosti: souhlas s opakovanými platbami .

Důvod opakovaných plateb
Poskytovatel poskytuje možnost opakovaných automatických plateb pro zjednodušení plateb měsíčních licencí Google Workspace a ostatních služeb firmy CLOUD 150 s.r.o.

Cena
Ceny účtované automatickými platbami závisí na klientově volbě podle typu vybrané licence Google Workpsace a ostatních služeb.
 
Ceny licencí jsou uvedeny na webu v sekci ceník https://www.cloud150.cz/pro-firmy/cenik-sluzby-google-workspace-skoleni .

Frekvence plateb
Měsíční a účtuje se 1x za měsíc vždy poslední den v měsíci. 

Variabilita strhávání
1. Fixní cena je předem dána.
2. V případě navýšení ceny za službu je klient obeznámen. Při nesouhlasu s vyšší cenou má klient možnost automatické platby zrušit a ukončit svoji účast na programu.

Zrušení služby opakovaných plateb
Klient má možnost automatické opakované platby zrušit kdykoli po dobu trvání programu a to následujícími možnostmi:

1. Prostřednictvím emailu na adresu info@cloud150.cz , kde se vybavení daného požadavku bude věnovat podpůrný tým.
2. Pomocí kontaktního formuláře na webu www.cloud150.cz.
3. Přímo na telefonním čísle +420777627846

Nechci opakované platby

V případě, že nechcete opakované platby za licence Google Workspace, doporučuji při platbě faktury, zadat platbu přes účet. V takovém případě, se automatická platba v příštím měsíci opakovat nebude.

Dále je potřeba informovat o tom, že již další měsíc služby čerpat nebudete a následně se vám licence google Workspace  zrušíme. Informace podávejte písemně na e-mail: info@cloud150.cz

 
 
VZOROVÝ FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy

Oznámení o odstoupení od smlouvy

 

Adresát: 

CLOUD 150 s.r.o., Křenová 89/19, 602 00 Brno
IČ: 27712591 DIČ: CZ27712591 

Martin Macháček
telefon: +420 777 627 846

Adresa pro doručování elektronické pošty: martin@cloud150.cz

 

Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)/o poskytnutí těchto služeb (*):

 

 

Datum objednání (*)/datum obdržení (*):

 

Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů (*):

 

Adresa spotřebitele/spotřebitelů (*):

 

 

Podpis spotřebitele/spotřebitelů (*) (pouze pokud je formulář zasílán v listinné podobě):

 

Datum:

 

 

 

 

(*) Nehodící se škrtněte