Video návody

vše
G-mail
Tabulky
Cloud
Chrome
Drive
Documents
Formuláře
Kalendář
Chat
Meet
Workspace (G Suite)

Zástupci souborů na Disku

U každého souboru na vašem disku můžete vytvořit zástupce, vytvoříte ho tak, že kliknete pravým…

Co se může moderátor ovládat na schůzce v Meetu?

Jaké máte možnosti jako moderátor schůzky, podíváme se na to, najeďte dolů na ikonku se…

Jak vypnout mikrofon jednomu, nebo všem účastníkům schůzky v Meetu?

Pokud budete potřebovat během online jednání ztlumit mikrofon jednoho účastníka nebo všech…

Kde zjistit možné příčiny nekvalitního hovoru v Meetu?

Pokud se vám při hovoru stává, že se vám zasekává obraz, vypadává zvuk nebo máte další…

Jak připnout svůj obraz na hlavní dlaždici v Meetu?

Pokud máte v konferenci více uživatelů, kteří si jednotlivě přebírají slovo dochází ke změně…

Jak přidat ke schůzce v Meetu sdílený soubor?

Jakým způsobem přidat soubor k plánované schůzce na Meetu, schůzku si vytvořte v kalendáři nebo…

Jak sbírat při prezentaci v Meetu otázky z publika?

Otevřete si prezentaci, kterou chcete prezentovat na virtuální schůzce a zvolte spustit…

Jak sdílet obsah Dokumentu na web?

Jakýkoli dokument, který vytvoříte můžete jednoduše sdílet na webu, to uděláte tak, že přejdete…

Jak lze použít znak @ v Dokumentech?

Jak lze použít symbol @ v dokumentech Google, pojďme se na to podívat, připravili jsme si zápis…

Jak používat Citace v Dokumentu?

Přejděte na stránku, která vás zajímá, zkopírujte obsah, vložte jej do svého dokumentu a aby…

Jak porovnat obsah dvou stejných Dokumentů?

Vytvořili jsme si dokument, který je plný nesmyslných výrazů a já jsme do kopie dokumentu…

Jak zapisovat rovnice a speciální znaky do Dokumentu?

Podíváme se na to jakým způsobem zapisovat rovnice, přejděte na vložit rovnice, modrý obdélník…

Jak ukládat části Dokumentu do Keepu?

Pokud v dokumentu najdete nějakou sekci, kterou si chcete hlouběji prostudovat nebo sdílet část…

Jak vkládat různá záhlaví v Dokumentu?

V Google dokumentu můžete vložit záhlaví a zápatí tak, že přejdete na vložit záhlaví a zápatí,…

Jak nastavit číslování stránek v Dokumentu?

Vložení číslování stránek do dokumentu provedeme tak, že přejdeme na formát, čísla stránek a…

Jak nastavit různou orientaci stránek v Dokumentu?

Orientaci stránek v dokumentu můžete změnit několika způsoby, zásadní je použití tzv. sekcí o…

Jak rozdělit text v odstavci v Dokumentu do sloupců?

Pokud máme v dokumentu souvislou oblast textu, kterou chceme ozvláštnit například obrázkem a…

Jak vložit tabulku do Dokumentu?

Do svého dokumentu můžete také vložit tabulku v tomto případě jsem nejedná o tabulku ale spíše…

Jak vložit graf do Dokumentu?

Do svého dokumentu můžete vložit i graf provedete to tak, že kliknete na vložit graf a zvolíte…

Jak používat záložky v Dokumentech?

Záložky v dokumentech můžete používat pro organizaci své práce nebo na odkazování určité pasáže…

Jak vložit do Dokumentu konec stránky a sekce?

Při finalizování vzhledu a úprav dokumentu můžeme použít funkci tzv. vložení konce stránky nebo…

Jak používat režim Návrhu Dokumentu?

Vstup do režimu návrh úprav provedeme tak, že přejedeme na pravou část dokumentu a klikneme na…

Jak používat nadpisy v dokumentu?

Připravili jsme si dokument, který obsahuje různé druhy nadpisů a teď se podíváme na to jakým…

Jak přiložit přílohy ke schůzce v Meetu?

Ke každé události v meetu ve vašem kalendáři můžete připojit i soubor, to se udělá tak, že…

Jak používat Jamboard při schůzce v Meetu?

Jamboard je v Meetu něco jako interaktivní bílá tabule nebo kus papíru na kterým se s kolegy…

Jak přepnout zobrazované okno v prohlížeči na schůzce v Meetu?

V meetu můžeme sdílet obsah své obrazovky uděláme to tak, že klikneme na tlačítko sdílet…

Jak zapnout pokládání dotazů v Meetu? Soukromé

V průběhu schůzky mohou účastníci na moderátora klást dotazy, podívejme se jak, účastník přejde…

Jak položit otázky publiku v Meetu?

Jako moderátor hovoru můžete pokládat účastníkům otázky, klikněte na aktivity, stiskněte…

Vytváření schůzky přímo v Meetu

Jak si naplánovat schůzku přímo v meetu, přejděte na rubikovu kostku, spusťte meet, zde si…

Jak se přepínat mezi dílčími místnostmi v Meetu?

Připravili jsme si dílčí místnosti v čemž nás informuje stavový pruh s informací, že místnosti…

Jak zapsat událost do kalendáře přes Gmail?

Rychlé zapsání události do kalendáře prostřednictvým okna gmailu provedeme tak, že najedeme do…

Jak vytvořit poznámku v Keepu přes Gmail?

Rychlé zapsání poznámky do Keepu přes ikonu gmailu provedeme opět přejetím do části okna,…

Jak zapisovat úkoly přes Gmail?

Opět přejdeme do pravé strany okna, přejdeme na ikonku úkoly, klikneme, otevře se seznam úkolů,…

Jak v místnosti sdílet soubory, přiřazovat úkoly, prácovat s příspěvky?

Pokud chcete v dané místnosti sdílet soubor klikněte na sdílet soubor, vyberte soubor, který…

Jak vytvořit témata a vlákna v místnosti Gmailu?

Místnost je něco jako webové fórum, v daném fóru se zakládají témata, otázky a to provedete…

Co najdete v okně místnosti v Gmailu?

Vytvořili jsme novou místnost, pojďme se tedy podívat co se dá v dané místnosti nastavit a…

Jak vytvořit místnost v Gmailu?

Přejděte do Gmailu, v levé části okna najdete odkaz na místnosti, kliknete na tlačítko plus,…

Co najdete v pravém sloupci Gmailu pod ikonou kontakt?

Klikněte si na zprávu, kterou chcete zobrazit podrobnosti kontaktu, otevřete si zprávu, poté…

Úprava buněk pouze vlastníkem

Pokud bude chtít vlastník souboru rezervovat určitou oblast buněk v listu pouze pro své zápisky…

Jak skrýt list v Tabulce?

Jakým způsobem skrýt v tabulce list, přejděte na list, který chcete skrýt, klikněte na…

Historie úprav v dokumentu

Podíváme se na historii verzí dokumentu. Každý nativní dokument, který se upravuje na Google…

Kde se shromažďují data z formuláře

Vaši nový uchazeči o zaměstnání budou postupně vyplňovat formulář a otázkou je, kde najdete…

Vytvoření poznámky a sdílení s uživateli

Nástroj Google Keep slouží k zapisování rychlých poznámek a doporučuji mít Google Keep…

Základní práce s tabulkami a grafy

Jak vkládat do tabulky grafy. Graf vložíte tak, že kliknete na nabídku vložit graf a pokud…

Jak vytvořit Google Formulář

Jak vytvořit jednoduchý formulář. Půjdete do vašeho úložiště na Google disku a přes levé horní…

Změna přístupu k odeslanému souboru emailem

Jaký je rozdíl mezi odesláním přílohy v mailu pomocí špendlíku jakožto přílohy a sdílením…

Komentáře u Dokumentů

Jak přidávat komentáře k dokumentům. Ve vašem Google disku si vyberte libovolný dokument a jedna…

Ochrana oblasti dat

Pokud chcete data v tabulce přidělit určitým uživatelům a zabránit tomu aby někteří uživatelé…

Historie verzí Tabulky

Proč je dobré pojmenovávat verze historie souboru. Soubor auto v bazaru přibyl člověk, který…

Import dat z Excelu

Pokud máte nějaký soubor, který je vytvořený v excelu a má příponu xlsx z nového excelu můžete…

Stažení dokumentu a formátů

Jak stahovat soubory v různých formátech, pokud si připravíte obsah souboru v nativním Google…

Funkce vložit jinak v tabulkách

Jak funguje funkce vložit jinak, zkopírujeme si obsah buněk a klikněte pravým tlačítkem vložit…

Předání vlastnictví souboru

Pokud chcete převést vlastnictví nějakého vašeho souboru na kolegu ve vaší organizaci,…

Pojmenované verze Dokumentu

Jakým způsobem a proč pojmenovávat verze souboru. Pokud máte sdílený soubor a někdo vám provede…

Rychlé hledání na Disku

Jak rychle vyhledat soubory na Google disku se, kterými nejčastěji pracujete. Pokud chcete při…

Pracovní prostory na Disku

K čemu jsou dobré pracovní prostory. Pracovní prostory najdete pod složkou priorita, kde si…

Pracujeme offline v Google disku

Pokud chcete se svými soubory pracovat i když jste offline, přejděte do nastavení, vyhledejte…

Vytvoření sdíleného disku

Jak vytvořit nový sdílený disk, pokud používáte g suite verze byznys a vyšší, máte možnost pracovat…

Nastavení sdíleného disku

Co můžeme na nově vytvořeném disku nastavit. Pokud tedy máte projekt ve, kterém nechcete sdílet…

Role na sdíleném disku

Jak přidávat členy na sdílený disk. Bohužel nemůžeme rozlišit do jaké složky sdíleného disku má…

Rozdíl mezi osobním a sdíleným diskem

Jaký je rozdíl mezi osobním a sdíleným diskem, složky na vašem osobním disku můžete sdílet s…

Kdo může na váš disk

Při práci budete postupně potřebovat více a více aplikací, které vám pomohou pracovat s…

Práce z více míst

Data, která vytvoříte na disku se vám automaticky synchronizují i v prohlížeči a mobilním…

Typy polí ve Formuláři

Pojďme se podívat na to jake typy otázek můžete do formuláře vkládat. Klikem na rozbalovací…

Jak vytváříme Formulář

Podívejme se na praktickou ukázku jak se dají využít typy otázek ve formuláři, řekněme, že uděláme…

Jak nastavit Formulář

Co se skrývá pod ozubeným kolečkem ve formulářích, v sekci obecné můžete zvolit zatržítko sdírat…

Jak nastavit Formulář pokračování

Co dalšího se skrývá pod ozubeným kolečkem ve vašem formuláři, záložka prezentace, zobrazit…

Formulář s logikou kladených otázek

Pokud se chcete dozvědět přesné detaily informací, které hledáte musíte se ptát tak aby jste mohli…

Gmail v offline módu

Pokud potřebujete pracovat i na cestách, kde nebudete mít přístup k internetu budete potřebovat mít…

Spolupracovníci v Gmailu

Pokud chcete vytvořit zmocněnce pro přístup k vaší emailové schránce v případě kdy jedete na…

Práce se zprávou v Gmailu

Co se dá dělat se zprávou, otevřete zprávu a v horní liště máte funkce jako: archivovat nebo…

Více podpisů ve schránce

Jakým způsobem nastavit v gmailu podpis, klikněte na vytvoření nové zprávy, tady dole uvidíte…

První zpráva z Gmailu

Schránku máte nastavenou, podpis jste si nastavili, pojďme teda odeslat novou zprávu, klikněte…

Více schránek v Gmailu

Jak se přepíná mezi účty, pokud nechcete mít více účtů vedených do jednoho okna nebo do jedné…

Práce s kontakty v Gmailu

Jakým způsobem lze ukládat lidi do kontaktů. Najeďte šipkou na obrázek nebo na otazník, nebo na…

Pozdější odeslání emailu

Určitě se vám někdy stala situace kdy jste potřebovali odeslat email nebo respektive…

Šablony emailu v Gmailu

Pojďme si ukázat jakým způsobem se vytváří šablona emailu, k čemu potřebujeme šablony emailu…

Rychlá práce s kontaktem v emailu

Co vše se dá dělat s kartou nebo kontaktem, který vložíte při psaní nové zprávy. Rozhodli jsme se…

Duplikování události v Google kalendáři

Pokud chcete nějakou událost duplikovat to znamená zkopírovat se změnou nějakých údajů řekněme času…

Kopírování události v Google kalendáři

Proč kopírovat události mezi kalendáři, řekněme, že svém soukromém kalendáři mtem událost, jsem…

Upozornění na událost emailem

Pokud si chcete u událostí nastavit jiný typ zobrazení připomenutí než vyskakovací okénko v…

Nastavení chatu v Gmailu

Jakým způsobem přepnout zobrazení nástrojů produktivity v Gmailu, Google oznámil, že umožní…

Upozornění na změny v kalendáři emailem

Pokud chcete být informováni o tom co se děje v kalendáři do jehož odběru jste se přihlásili a…

Nejsem v práci

Pokud nechcete manuálně odmítat návrhy na schůzky v době kdy nejste v kanceláři a nejste…

Zdroje v Kalendáři

K čemu jsou v Google dobré zdroje, Google definuje zdroje jako nástroje, které potřebujete k…

Příloha u události

Jakým způsobem přidat přílohu k vytvořené události nebo vytvořit událost s přiloženou přílohou.…

Místo konání události

Pokud se chcete nechat na služební cestu navigovat jedním klikem doporučuji vám aby jste si u…

Vhodný čas pro schůzku

Jakým způsobem najít nejvhodnější čas pro konání schůzky aniž byste museli o daném termínu s…

Pravomoci pozvaných hostů

Co a jak můžete nastavit u pozvaných hostů. Zde se nastavuje oprávnění hostů, hosté mohou…

Zaslání emailu hostům u události

Pokud máte vytvořenou událost u které máte přidané hosty jste schopni jednoduše informovat…

Událost z kalendáře na webu

Pojďme si udělat jasno v tom jaký je rozdíl mezi zveřejněním obsahu kalendáře na webu…

Změna vlastníka události

Co znamená změna vlastníka události, změna vlastníka události probíhá v několika krocích, pokud…

Co je připomenutí v Kalendáři

K čemu jsou dobrá připomenutí proto aby jste na něco nezapomněli, pokud plánujete nějakou akci…

Blog pro schůzky

K čemu je dobrá funkce blog pro schůzky, pojďme si tedy vytvořit blog pro schůzky. Můžeme si…

Koš Google Kalendáře

Pokud nějakou událost smažete najdete ji v koši, koš najdete pod ozubeným kolečkem, zde je…

Odmítnuté události v Kalendáři

Událost na procházku odpověděl jsem ne a zmizela mi z kalendáře ale kde najdu událost, kterou…

Proběhlé události v Kalendáři

Když se podíváte do svého kalendáře uvidíte spoustu barviček, spoustu tučných polí a nemáte…

Import a Export v Kalendáři

Všechny záznamy v kalendáři jsou uloženy ve formátu ical standardizovaný formát uložených…

Využití Google Disku

Pokud vás trápí, že máte na disku málo místa, podívejte se jaké soubory zabírají kolik kapacity z…

Přístupová práva na Disku

Jakým způsobem nastavit přístupová práva k jednotlivým souborům na vašem disku, přístupová…

Přidání spolupracovníka k Formuláři

Spolupracovníka k vytvoření formuláře přizveme stejně jako u ostatních dokumentů klikem na 3…

Přesouvání otázek ve Formuláři

Přesouvání ve Formuláři nebo dotazníku lze provádět buď přesouváním otázek to provedete tak, že…

Vrácení změn ve Formuláři

Pokud uděláte ve Formuláři nějakou změnu a budete se chtít vrátit zpět a zrušit provedenou…

Vkládání videa do Formuláře

Pokud budete chtít do dotazníku vložit i video potupujte tak, že nevložíte otázku ale vložíte…

Povinné odpovědi ve Formuláři

K čemu je dobré a proč využívat tzv. povinné odpovědi to, že chcete odpověď na nějakou otázku…

Upřesnění otázky ve Formuláři

Popis pod otázkou slouží k tomu aby jste upřesnily zadání své otázky co očekáváte od svého…

Ověřování údajů ve Formuláři

Pokud se chcete vyhnout tomu aby vám respondenti psali do Formuláře nesmyslné odpovědi zapněte…

Importování otázek do Formuláře

Až budete vytvářet nový formulář můžete do něj importovat již zadané otázky z jiného formuláře,…

Text nad obrázkem ve Formuláři

Vkládání obrázku do formuláře dáte možnost vložit obrázek, zapsat název obrázku a vložit také…

Cíl pro odpovědi z Formuláře

Data, které sbírá formulář nebo respektive odpovědi se buď zobrazí v konkrétní tabulce pro…

Upozornění na odpovědi z Formuláře emailem

Pokud nechcete neustále sledovat obsah tabulky s odpověďmi formuláře můžete si zapnout emailové…

Soubory z Formuláře

Pokud máte ve formuláři výzvu pro uživatele pro nahrání souboru určitého typu jak jsme si…

Bodované odpovědi ve Formuláři

Pokud vám budou chodit stovky až tisíce odpovědí od respondentů na formulář a budete potřebovat…

Klávesové zkratky pro Disk

Pojďme se podívat na to jaké klávesové zkratky lze v disku použít pokud chcete vytvořit…

Klávesové zkratky pro Dokumenty

Jakým způsobem lze používat zkratky v dokumentech, klasické zkratky typu ctrl+C pro kopírování…

Klávesové zkratky pro Tabulky

Klávesové zkratky pro tabulky pokud nechceme běhat myší a označovat řádek stačí najet na…

Vytvoření šablony tabulky

Pokud chcete vytvořit svou vlastní šablonu, kterou budou používat lidé od vás z organizace,…

Klávesové zkratky pro Kalendář

Kompletní seznam klávesových zkratek v kalendáři zobrazíme stisknutím shift+?. Změna pohledu v…

Potvrzení o přečtení zprávy

Pokud chcete odeslat zprávu a potvrdit její doručení a přečtení napište příjemce a před…

Jak změnit místo uložení Google Tabulky

Jak určit Googlu kam danou tabulku uložit, tabulka je bez názvu to znamená, že teď vám někde…

Export dat z Google Tabulky

Když máme vytvořenou tabulku a chceme její obsah sdílet s někým kdo nemá přístup do Google…

Poznámky u buněk

Poznámky u buněk v tabulce s excelu je znáte jako takové ty žluté lístečky co vám levitují nad…

Odkaz na oblast dat

Pokud si chcete v tabulkách vytvořit zkratky, které odkazují na určitou oblast dat nebo na…

Publikování obsahu tabulky na webu

Tabulku s přehledem aut v autobazaru máte připravenou a teď nezbývá než publikovat data veřejně…

Jak nastavit doménový koš v Gmailu

Doménový koš vnímáme tak, že je to koš do kterého padají zprávy, které mají nerozpoznatelnou…

Důvěrný režim v Gmailu

Co je to důvěrný režim v Gmailu, začnete psát novou zprávu řekněme, že budete posílat výsledky…

Založení schůzky v Meetu přes Gmail

Další možností jak někoho pozvat na schůzku nebo vytvořit videohovor je v levé části Gmailu…

Odesílání zpráv v Google Meetu

Ukážeme si jak připojit videohovor ve schůzce v kalendáři, takže jsem domluven s kolegou, že…

Připnutí obrazu účastníka a ztlumení jeho mikrofonu v Google Meet

Při video konferenci se v hlavním okně zobrazuje člověk, který aktuálně mluví a když kliknete…

Připojení ke schůzce přes počítač i telefon najednou

Někdy se může stát, že nemůžete celou dobu sedět u počítače a účastnit se schůzky, jakým…

Vytvoření nového Dokumentu

Nový dokument v Google můžete vytvořit několika způsoby, prvním a nejrychlejším je zadáním…

Historie verzí Dokumentu

Pokud používáte při práci jeden dokument do kterého přistupuje více kolegů a mají právo pro…

Dlouhý popis okna dokumentů

Začneme v levém horním rohu klikem na ikonku se dostanete na domovskou stránku dokumentů,…

Rozšířená práce s komentáři

Dokument, který obsahuje aktivní nevyřešené komentáře se zobrazuje tak, že komentáře jsou…

Popis programu Tabulky

Vítejte v programu tabulky, podívejme se na to co se dá v tabulkách dělat, kde se co…

Jak přidělit oprávnění k úpravě souboru

Podíváme se na možnost sdílení dokumentu. Vyberte si dokument na vašem Google disku a klikněte…

Jaký je rozdíl mezi nativními a ostatními Dokumenty

Řekněme si něco o nativních Google dokumentech. Pokud nahrajete jakýkoliv soubor na Google…

Co můžete dělat se soubory na Disku

Ukážeme si základní operace s dokumenty na vašem Google disku. Vyberte si jakýkoliv dokument,…

Jak nahrávat soubory na Google disk

Ukážeme si jak nahrát soubory na váš Google disk kdy jsou dvě možné cesty. První je ta, že…

Jak používat pokročilé vyhledávání na Disku

Podíváme se na to jak použít pokročilé vyhledávání na Google disku. Rozkliknutím šipky dolů a…

Jak používat na Disku pole pro vyhledávání v dokumentech

Pojďme se podívat jak funguje vyhledávání na Google disku. Google je schopen prohledávat i…

Soubor pod kontrolou

Jak zjistit co se ve složce na Google disku děje. Složky mají u sebe určité příznaky, které…

Pracujeme se soubory na Disku

Ukážeme si, jak přesouvat složky ve vašem Google disku. Vyberete dokument, který chcete…

Soubory sdílené se mnou

Dokumenty, které někdo sdílí s vámi to znamená nejste jejich majitel a byl jste pozván jako…

Pravý sloupec v Google Disku

Co se nachází ve vašem Google disku. Pokud používáte verzi byznys zobrazí se vám kromě mého…

Vložení, přejmenování, smazání listu

Jakým způsobem vkládat do tabulky list klikněte na tlačítko dole ve stavové liště přidat list,…

Pohyb po listu a práce s řádky a sloupci

Označení řádku se dá udělat také tak, že zmáčknete shift + mezerník, označí se pouze data v tom…

Vytváření dokumentů na Disku

Ukážeme si jak na Google disku založit nový dokument. Vše se tu přidává přes tlačítko přidat,…

Co je to Google Disk

Krátce si řekneme co je to Google disk. Google disk je jeden z nástrojů G suite, který vám…

Přihlášení na Google Disk

Začneme pracovat s úložištěm Google disk. Úložiště v cloudu vlastně znamená, že fyzicky nic na…

Jak provést nastavení pracovní doby v kalendáři

Jak se nastavuje pracovní doba v kalendáři. Nastavuje se klasicky přes ozubené kolečko…

Další nastavení kalendáře

Jak nastavit vlastnosti nově vytvořeného kalendáře. Šipkou najedete na kalendář, který chcete…

Jak připojit videohovor k události

Jak se připojuje videohovor k události. Při plánování událostí máte možnost přidat ke schůzce i…

Jak zveřejnit údaje z mého kalendáře na webu

Jak váš kalendář zveřejnit tak aby ho viděli i jiní uživatelé. Ve vašem kalendáři si vyberte…

Jak zapisovat úkoly v kalendáři

Úkoly můžete přidávat buď přes aplikaci úkoly z bočního panelu gmailu nebo z bočního panelu v…

Jak do svého přehledu kalendáře přidat jiného uživatele

Pokud chcete přidat kalendář řekněme kolegy či kamaráda, který s vámi bude sdílet informace o…

Omezená doba platnosti práv

Pokud v tabulce pracujete s nějakým uživatelem nad přístupem datům a ten měl dosud právo…

Jak nastavit sdílení kalendáře

Jak nastavit sdílení kalendáře. V levém sloupci si vyberete kalendář, který chcete sdílet,…

Jak zapínat a vypínat zobrazení jednotlivých kalendářů

Jak zobrazit kalendáře, které chcete vidět. Kolegové nebo nějaké místnosti mají každý svůj…

Jak vytvořit v kalendáři celodenní událost

Jak si jednoduše a rychle do svého kalendáře zaznamenat celodenní událost. Kliknete do kalendáře,…

Co vidí pozvaný na událost

Pozvanému do emailu přijde pozvánka na událost, jak to vypadá. Pozvánka obsahuje datum a hodinu, na…

Hosté u události

Pokud chcete někoho pozvat na nějakou událost nebo poradu a máte ji zapsanou v kalendáři stačí…

Událost v kalendáři

Co všechno se dá u dané události nastavit. Název události, datum od až do, místo a…

Jak provést základní nastavení nového Google kalendáře

Nastavení Google kalendáře. Přihlaste se do vašeho účtu a otevřete kalendář, takto pravděpodobně…

Jak zařídit odložení doručení emailu v Gmailu

Chcete se nějakým emailem, který máte ve schránce ať už jako přečtenou či nepřečtenou poštu zabývat…

Co obsahuje pravý sloupec v Gmailu

Co se nachází v pravém panelu gmailu. Na první pohled se jedná pouze o ikonky kalendáře, keepu…

Jak vkládat přílohy k zprávě z Google disku

Jak jednoduše vložit přílohu do emailu z vašeho Google disku. Napíšete novou zprávu a dáte…

Více schránek v jednom účtu Gmailu

Pokud máte více emailových účtů a chcete aby vám veškerá pošta chodila sem do jedné schránky tak si…

Automatická odpověď na zprávy

Jak si nastavit automatickou odpověď v době nepřítomnosti na emailu tak aby jste si zachovali…

Jak provést základní nastavení emailové schránky v Gmailu

Jak nastavit emailovou schránku tak, aby vám co nejvíce vyhovovala. Nastavení schránky…

Jaké klávesové zkratky používat v Gmailu

Klávesové zkratky pro používání gmailu najdete pod ozubeným kolečkem, zobrazit všechna…

Jak zapnout a vypnout upozornění na novou zprávu na ploše

Jak nastavit upozornění na novou zprávu na ploše přes ozubené kolečko a dáte zobrazit všechna…

Jak vrátit již odeslanou zprávu v Gmailu

Co znamená možnost vrátit odeslanou zprávu, Google umožňuje uživatelům nastavit si časový horizont…

Jak nastavit možnost archivace po odpovědi na zprávu v Gmailu

Jaký je rozdíl mezi odesláním zprávy a odpovězením na zprávu s možností archivace. Když si…

Štítkování zprávy před odesláním

Proč štítkovat zprávy před odesláním. Aby jsme měli přehled o tom kdo nám odpověděl a neodpověděl…

Práce se zprávou

Jak pracovat s doručenou poštou a jak zpracovat email tak aby ste ho vždycky našli. První…

Roztřízení podle důležitosti, prioritní pošta

Pokud chcete mít v poště pořádek a zabývat se pouze důležitými emaily a ty nedůležité nechat na…

Jak nastavit automatické štítkování a filtrování pošty v Gmailu

Jak lze automatizovat systém přiřazování štítků k příchozí poště. Řekněme např: objednávka tak…

Jak přesouvat štítky u zpráv v Gmailu

Jak přesouvat již vytvořené štítky. Přejdete do spravovat štítky a tady vidíte stromovou…

Jak nastavit barevnost štítků v Gmailu

Jak nastavit barevnost štítků v Gmailu. Lze to udělat tak, že si rozkliknete strukturu štítků a…

Jak uspořádat štítky

Jak uspořádat štítky. Řekněme, že ve štítku např: osobní chceme vytvořit ještě specifičtěji…

Jak vytvořit nový štítek v Gmailu

Jak vytvořit štítky v gmailu. Štítky jako takové fungují k tomu aby jsme si roztřídily emaily a…

Více odkazů v buňce Google tabulky

Pokud chcete do buňky vložit odkaz, který přesměruje uživatele na internetovou stránku nebo na…

Panel aktivity v Google Dokumentech

Co najdete v panelu aktivity a jak ho zobrazit. Přejdete do pravého horního pole a zde najdete…

Jak označit důležité emaily

Jak označit důležité emaily. Půjdete do nastavení, zobrazit všechna nastavení. V sekci…

Co je rozdělení konverzace

Pokud chcete konverzaci rozdělit je potřeba změnit předmět. Dělá se to tak, že dáte odpovědět a…

Přeposílání zpráv v Gmailu

Jak přeposílat zprávy v Gmailu. Pokud chci odeslat celou historii konverzace najedu na poslední…

Jak párovat emaily

Pokud máte schránku plnou zpráv týkajících se jednoho tématu v tomto případě je to objednávka…

Podrobné hledání v Gmailu

Jak podrobně hledat v Gmailu. Takto pravděpodobně vypadá vaše nová schránka, vlevo nahoře je…

Jak fungují režimy návrhů v Google Dokumentech

Google dokumenty a jejich režim návrhů. U dokumentu můžete upravovat,měnit text, mazat,…

Uzavření komentářů v dokumentech

Co znamená uzavření komentářů. Pokud pracujete s kolegy na sdíleném dokumentu a oni mají komentáře…

Jak hledat v G Suite

Jak funguje hledání napříč aplikacemi v g suite. V každém nástroje g suite je nahoře…

Obnovení stránek po zavření chrome

Jak jednoduše nastavit prohlížeč chrome tak, aby se zjednodušila vaše práce na…

Ukotvení karty prohlížeče

Jak v prohlížeči Chrome jednoduše připnout kartu tak, aby jste si uložili nejčastěji navštěvované…

Záložky Google Chrome

Jak jednoduše připnout nejčastější aplikace a navštěvované stránky do lišty záložek. Doporučuji…

Přepínání mezi aplikacemi

Jak jednoduše přepínat mezi nástroji Google. Otevřete si váš prohlížeč Chrome, přihlašte se do…

Jak se přihlásit do Gmailu

Jak se nejjednodušeji přihlásit do své emailové schránky u Googlu. Jako vždy doporučuji používat…

Odstranění duplicitních řádků v tabulce

Jak funguje funkce odstranit duplicity. Ve vaší tabulce se můžou nacházet stejná data. Jakým…

Gmail účet vs Google Účet

Jaký je rozdíl mezi přihlášením do emailového účtu u Googlu a přihlášením do Chromu. Chrome…

Co obsahuje G Suite

Google připravil sadu nástrojů g suite, které jsou v cloudu to znamená, že nic nemusíte instalovat…

Jak instalovat Filestream

Google Filestream funguje tak, že si nainstalujete program do počítače a ten vám synchronizuje…

Ukotvení příček v Google tabulkách

Pokud máte tabulku ve, které chcete ukotvit první řádek ve, které jsou názvy sloupců a při…

Formáty čísel v Google Tabulkách

Jakým způsobem můžeme měnit formáty dat v tabulce, řekněme, že toto zobrazení datumů vám…

Pojmenované rozsahy v Google tabulkách

Pojmenované rozsahy fungují něco jako zástupce na určitou datovou oblast. Pokud chcete udělat…

Funkce najít a nahradit v Google Tabulkách

Pokud ve vašich datech dojde k nějaké změně a budete potřebovat změnit nějaký řetězec, může to být…

Podmíněné formátování

Když máte velký objem dat, které potřebujete nějakým způsobem barevně odlišit nebo zvýraznit můžete…

Filtrování dat v Google Tabulkách

Pokud máte větší oblast dat, se kterou potřebujete pracovat a potřebujete zapnout filtr, přejděte…

Upozornění na změny v Tabulce

Pokud chcete být informováni o tom co se děje ve sdílené tabulce a jakým způsobem pracují lidé…

Obsah pouze pro někoho

Sdílení určité oblasti listu provedete tak, že zapnete ochranu nad celým listem tím, že jdete…

Více lidí v Tabulce

Výhodou práce na sdílených tabulkách je fakt, že jste schopni obsah tabulky vytvořit mnohem…

Sdílíme Google Tabulku

Když už máte data na svém Google disku můžete tabulku sdílet. Jde to jednoduše, klikněte na…

Tvoříme Google Tabulku

Jak si vytvořit Google tabulku, způsobů je několik, klikněte na rubikovu kostku, přejděte do…

Google Hangouts a Meet - Jak fungují videohovory a pozvání hostů

Založte skupinový chat s dalšími osobami, udělejte jednoduše vidokonfernci u které můžete sdílet…

Jak se připojit k videohovoru v události ve vašem Google kalendáři?

Návod jak připojit videohovor k záznamu (schůzce) ve vašem Google kalendáři. Vyřešíte tak schůzku…

Google Formuláře - Jak vytvořit nový formulář a poslat pozvánku

Vytvořte si jednoduchý on-line formulář, vyberte správné typy odpovědí, nastavte jej správně pro…

Proč a kdy používat historii úprav Google dokumentů?

Potřebujete mít přehled o tom, jak probíhaly úpravy ve sdíleném dokumentu kdo, co a kdy v dokumentu…

Jak využít režim návrhů v Google dokumentech? K čemu je to dobré?

Při práci více lidí nad jedním dokumentem může dojít k situaci, kdy vedoucí a odpovědný člověk za…

Jak správně používat komentáře u Google dokumentů? Využití v praxi.

Při týmové spolupráci nad dokumentem se dostanete do situace, kdy budete potřebovat nalézt řešení…

Jak sdílet dokumenty z Google Disku? Nastavení práv pro úpravy

Typů sdílení Google dokumentů je spousta ale jaký typ sdílení nastavit aby mohli pověření uživatelé…

Co jsou to nativní Google dokumenty? Jaký je rozdíl oproti jiným typům?

Věděli jste, že nativní Google dokument nezabírá na disku žádné místo a můžete jich mít x desítek…

Google Disk - Základní práce s dokumenty

Základní práce s dokumenty a soubory na Google Disku. Co to znamená. První funkce je přesunout…

Google Disk - Nahrání souborů a dokumentů na úložiště

Nahrání souborů a dokumentů na úložiště Google Disk a různé možnosti nahrání. První možnost jak…

Google Disk - Vyhledávání souborů, prohledávání v obsahu dokumentů a obrázků

Vyhledávání v souborech na Google Disku a využití pokročilých parametrů vyhledávání. Jak na to.…

Google Disk - Přesouvání dokumentů mezi složkami

Jak vlastně přesouvat soubory na Google disku, jde to mnoha způsoby. První způsob je, že tlačítkem…

K čemu je dobré štítkování nových zpráv před odesláním v Gmailu?

Jak vlastně štítkovat a k čemu štítky vlastně jsou. Štítky v Gmailu jsou něco jako samolepící…

Jak nastavit v Gmailu automatické štítkování a filtrování pošty?

Chcete si nastavit automatické štítkování pro usnadnění práce v oblasti funkcí g suite a Googlu.…

Proč a kdy nastavovat důležitosti zprávy v Gmailu?

V dnešní době se nám plní schránky spoustou emailů. Pomineme-li nevyžádané emaily, je zde stále…

Hledání napříč aplikacemi a nástroji G Suite

Jak najít to, co hledáte. Zkuste použít lupu. Tu najdete nahoře v horní liště stačí tam zadat název…

Google Disk - Vytváření dokumentů a souborů

Jak vytvořit složky, dokumenty a mnoho dalších souborů. Klikem na velké tlačítko přidat ve vašem…

Google Disk - Co je to cloudové úložiště?

Co je to Google Disk a k čemu vlastně slouží cloudové úložiště. Google disk a jeho uložiště je…

Google Disk - Jak se dostat na váš Google Disk?

Jak se dostat na vaše cloudové úložiště. Ve vašem prohlížeči Google Chrome máte rubikovu kostku…

Chcete se na schůzce naplánované v Google Kalendáři i vidět? Připojení videohovoru k události

Jak můžete pozvat kolegu k videohovoru prostřednictvím vytvoření schůzky v kalendáři. Stačí…

Jak zveřejnit údaje ze svého Google kalendáře na webu?

Jak zveřejnit svůj volný čas na webu a proč to dělat. Například jste obchodní zástupce, či…

Jak přidat kalendáře jiného uživatele do svého Google Kalendáře?

Chcete mít náhled do kalendáře kolegy a vidět jeho pracovní rozvrh s detaily nebo bez detailů,…

Jak udělat sdílení kalendáře v aplikaci Google Kalendář?

27.08.2020
Jak nastavit sdílení vašeho kalendáře konkrétní osobě, nebo veřejnosti, která má odkaz. Váš…

Jak si zapnout, nebo vypnout zobrazení kalendářů v Google kalendáři?

27.08.2020
Jak efektivně pracovat s informacemi zobrazenými v Kalendáři. V práci chcete vidět v okně Kalendáře…

Jak vytvořit další kalendář ve svém Google Kalendáři?

27.08.2020
Když máte kalendář ale nestačí vám na řešení všech vašich věcí můžete do něj vytvořit další, díky…

Jak pozvat hosty k události v Google Kalendáři, jak poslat pozvánky?

27.08.2020
Když máte nějakou událost a chcete odeslat pozvánky a pozvat uživatele začnete klikem na další…

Vytvoření události v Google kalendáři, přidání místa a nastavení upozornění

27.08.2020
Jak vlastně vytvořit novou událost v kalendáři, přidání místa k události a nastavení oznámení.…

Základní nastavení nového Google kalendáře

27.08.2020
Jak a hlavně kde provést nastavení kalendáře. Půjdete přes ozubené kolečko do nastavení a zde si…

Jak vkládat přílohy z Google disku k emailu v Gmailu?

27.08.2020
Určitě si říkáte jak vlastně vkládat přílohy z Google disku do emailu, který chcete zaslat a nechce…

Co najdete v pravém sloupci v Gmailu a jak využít tyto aplikace?

27.08.2020
Jak využít funkcionality pravého sloupce v Gmailu a popis základních funkcí. Najdete zde zkratku…

Jak nastavit Gmail, aby chodila pošta z více schránek do jedné?

27.08.2020
Máte několik emailových účtů ale nechcete se pořád přepínat mezi nimi a chcete mít vše na jednom…

Jak v Gmailu posílat automatickou odpověď v nepřítomnosti každému?

27.08.2020
Jak nastavit automatickou odpověď odesílateli emailu v době vaší nepřítomnosti a proč ji vlastně…

Zpátečka v Gmailu alias vrácení odeslané zprávy

27.08.2020
Jak vrátit čas zpět a zastavit odeslání již odeslaného mailu v Gmailu to jde jednoduše. Délku…

Proč používat v Gmailu archivaci zprávy při odeslání

27.08.2020
K čemu je dobré, aby se zpráva po odeslání archivovala a jak tuto funkci nastavit. Přejdete do…

Základní práce s emailem/zprávou v aplikaci Gmail

27.08.2020
Chcete se naučit jak pracovat s Gmailem, efektivně delegovat práci, plánovat splnění došlých úkolů…

Rozdělení vlákna konverzace v Gmailu. Proč? Kdy to udělat?

27.08.2020
Kdy se hodí rozdělit vlákno sloučené konverzace obvzláště když nám umělá inteligence páruje maily,…

K čemu je dobré vytvoření celodenní události v Google Kalendáři?

27.08.2020
K čemu vlastně vytvářet celodenní událost, hodí se k tomu když jste třeba celý den pryč nebo se…

Spárování konverzací dle předmětu emailu v Gmailu

26.08.2020
Vyzkoušeli jste si někdy jak vypadá schránka, když jsou spárované emaily dle předmětu. Tuto funkci…

Jak a proč propojit Gmail účet s prohlížečem Google Chrome?

26.08.2020
Z jednoho prostého důvodu by jste si měli propojit Gmail s Google Chrome, protože díky tomu si…

Proč si připínat karty stránek v prohlížeči Google Chrome?

26.08.2020
Jak a proč připínat záložky karet v prohlížeči, pokud pravidelně navštěvujete určitou stránku a…

Jak uložit stránku do lišty záložek v prohlížeči Google Chrome?

26.08.2020
Jak a proč ukládat stránky do záložek. Když se vám už nechce pokaždě když spustíte prohlížete…

Jak rychle přepínat mezi nástroji G Suite v prohlížeči Google Chrome?

26.08.2020
Jak jednoduše a rychle přepínat mezi nástroji v G Suite přímo v prohlížeči Chrome. Jednoduše.…

Jak na základní nastavení prohlížeče Google Chrome?

26.08.2020
Jak si nastavit základní parametry prohlížeče Google Chrome či kde najdete historii procházení…

Co je G Suite? - Popis nástrojů pro spolupráci v Cloudu

26.08.2020
Jak dosáhnout toho, aby jste mohli přistupovat z mobilu a tabletu k dokumentům, na kterých jste…

Štítkování a třídění e-mailů v Gmailu

26.08.2020
Jak a proč štítkovat doručenou poštu. Vyhodnotíte si, že je potřeba klást větší důraz na určitou…

Jak provést základní nastavení e-mailové schránky a podpisu v Gmailu?

26.08.2020
Jak si nastavit e-mailovou schránku aby pro vás byla uživatelsky přijatelná či jak si nastavit…

Jak v Gmailu vyhledávat? - Rozšířené vyhledávání v emailu dle zadaných parametrů

25.08.2020
Jak najít email, který zrovna teď potřebujete obvzláště v případě kdy se jednalo o důležitou…

Chci kontaktovat
obchodního zástupce

Zavolejte nám +420 777 627 846

Nebo nám napište

Zanechejte kontakt
a zavoláme Vám zpět

Zanechejte nám kontakt a mi se vám ozveme

Ověřeno velkými i malými firmami

KIWI
Shopsys
Growjob
Kudrna
Business success
Level Up Marketing