Google Classroom

Hodnocení Formuláře bez přenosu hodnocení v Učebně Google

V případě. že máte formulář, který automaticky neimportuje hodnocení na základě zodpovězených otázek žákem formulář můžete vyhodnotit ručně, přejděte do sekce ke kontrole a vytvořili jsme si v kurzu úkol 6.1 formulář bez přenosu hodnocení, Ivo nám jej odevzdal.

 hodnoceni-formulare-bez-prenosu-hodnoceni-v-ucebne-google
hodnoceni-formulare-bez-prenosu-hodnoceni-v-ucebne-google

Bodování hodnoty jeho odpovědí uděláme tak, že daný formulář otevřeme na svém disku, otevřeme si formulář z disku a v sekci odpovědi uvidíme odpovědi studentů, v souhrnu uvidíme statistiku jak studenti odpovídali, jakého dosáhli průměrného počtu bodů a další informace, zde vidíme, že odpověděl Ivo se skóre 30 ze 100 a zatím mu skóre nebylo oznámeno.

 hodnoceni-formulare-bez-prenosu-hodnoceni-v-ucebne-google
hodnoceni-formulare-bez-prenosu-hodnoceni-v-ucebne-google

Jednotlivé otázky zobrazíme klikem na sekci otázka.

 hodnoceni-formulare-bez-prenosu-hodnoceni-v-ucebne-google

V tomto poli můžeme přiřadit bodovou hodnotu odpovědi, uložíme a na rychlou kontrolu a hodnocení odpovědí můžeme provádět klikem na křížek nebo na fajfku, křížkem přidělíme 0 bodů, fajfkou přidělíme plný počet bodů.

 hodnoceni-formulare-bez-prenosu-hodnoceni-v-ucebne-google

Jsme schopni i přidělit zpětnou vazbu k dané odpovědi, kterou uvidí žák při hodnocení jeho úkolu, uložit.

 hodnoceni-formulare-bez-prenosu-hodnoceni-v-ucebne-google

Na další otázku přeskočíme klikem na šipečku, hodnocení každé odpovědi je potřeba vždy 

uložit.

 hodnoceni-formulare-bez-prenosu-hodnoceni-v-ucebne-google

Oznámení skóre nebo známky provedeme klikem na oznámit skóre odešlou se emaily se skóre

 hodnoceni-formulare-bez-prenosu-hodnoceni-v-ucebne-google

Při přepínání prací žáků můžeme kliknout na rozbalovací tlačítko a ve chvíli kdy bude odpovědí žáků více se rozbalí přehled prací žáků, kteří odpověděli na zadané otázky, mezi těmi potom přeskakujeme šipečkami doleva a doprava.

hodnoceni-formulare-bez-prenosu-hodnoceni-v-ucebne-google
Ivovi přišla emailová zpráva od jeho učitele o tom, že jeho práce 6.1 byla ohodnocena 88 ze 10, otevře si hodnocení a vidí kolik bodů s kolika maximálně dosažitelných za danou otázku dostal a je zde uvedené i individuálně zpětná vazba od učitele.

 hodnoceni-formulare-bez-prenosu-hodnoceni-v-ucebne-google

Pohledem do hodnocení vidíme, že i když jsme hodnotili formulář je pořád Ivova práce neohodnocena, nemá zadanou známku 88 ze 100, je to z toho důvodu neboť jsme při vkládání formuláře nezaškrtly importování hodnocení napíšeme, že jeho výkon byl 88 ze 100 a vrátíme.

 hodnoceni-formulare-bez-prenosu-hodnoceni-v-ucebne-google

Zajímavým přístupem v hodnocení prací studentů je tento přístup, ve chvíli kdy se přepnete do sekce otázka zobrazí se vám jasně a přehledně pod sebou všechny odpovědi na první otázku od všech studentů, při hodnocení práce studenta se tedy budete rozhodovat na základě jeho odpovědi a nebudete se rozhodovat na základě toho jaký student na danou otázku odpověděl čili co to znamená, přínosy vidím jednak v tom, že vy na jeden zátah ohodnotíte 30 odpovědí studentů, uvidíte na první pohled jestli ta odpověď je správná podle zadaného klíče nebo špatná vyhodnotíte textové odpovědi budete se soustředit pouze na jeden typ odpovědi, vytvoříte hodnocení, uložíte a pokračujete do další sekce formuláře nebo na další otázku, nebudete tedy muset skákat virtuálně v hlavě a přepínat se z otázky na otázku a vaše práce bude efektivnější.

 hodnoceni-formulare-bez-prenosu-hodnoceni-v-ucebne-google

Všechny otázky jsme ohodnotili, přejdeme na souhrn a ve skóre vidíme, že Ivovi bylo skóre oznámeno a zde nám vyskočila malá ikonka s hodinkami, která nám říká, že po oznámení skóre byly provedeny aktualizace to znamená, že se mu změnila známka, klikem na oznámit skóre můžeme do zprávy napsat informaci žákům a všichni respondenti, kteří odeslali formulář dostanou email.

 hodnoceni-formulare-bez-prenosu-hodnoceni-v-ucebne-google

V této chvíli pohledem do sekce hodnocení vidíme, že úkol 6.1 je ohodnocen všem nikomu nesvítí zelené políčko, které znamená, že je potřeba hodnotit.
hodnoceni-formulare-bez-prenosu-hodnoceni-v-ucebne-google

Google Classroom

Popis aplikace Google Classroom

Učebna Google funguje jako skvělý nástroj pro vzdálenou výuku žáků, v levé postranní liště…

Nastavení učebny Google Classroom

Podíváme se na to jakým způsobem se dá nastavit aplikace učebna v roli učitele. Obecně si…

Zakládáme nový předmět

Dnes se podíváme na to jak se vytváří kurz, klikněte na vytvořit kurz, vytvořte maximum…

Přidání učitele do výuky předmětu

Jakým způsobem pozvat učitele do vyučovaného předmětu, přihlašte se do učebny Google, zvolte…

Přidání a odebrání studenta z předmětu

Jakým způsobem přidat nebo odebrat studenta z kurzu, klikněte si na kurz u kterého chcete provádět…

Zákonný zástupce žáka

Dnes se podíváme na to jakým způsobem přidat ke konkrétnímu žákovi opatrovníka, Google je…

Importování rubriky do Google Classroom

Rubrika slouží k hodnocení odevzdané práce studenta pokud se jedná o ročníkový projekt nějakou…

Email z Učebny

Jak vypadají emailová upozornění na úkoly učebny ve schránce žáka, pokud má žák zapnutou v…

Práce s obsahem témat

Ve chvíli kdy budete potřebovat přesouvat úkoly mezi jednotlivými tématy nebo měnit pořadí…

Zasílání zpráv ve třídě

Jakým způsobem psát zprávy do třídy, jednoduše přejděte na záložku stream a sdílejte něco s…

Zasílání emailu z Učebny Google

Pokud budete chtít jako učitel poslat konkrétnímu žákovy nebo všem žákům email, který jim dorazí do…

Materiál do třídy přes Google Chrome

Pokud si do prohlížeče Chrome nainstalujete rozšíření Google učebna budete moci při brouzdání…

Přidání studijního materiálu

Součástí výuky žáků v předmětu je i samostudium, podívejme se na to jakým způsobem přidat…

Kontrolní otázky na žáky

Pokud budete chtít zjistit zpětnou vazbu a otestovat si co žáci pochytili v hodině můžete jim…

Vytvoření úkolu pro žáky

Kromě pokládání otázek žákům můžete vytvářet také jiný materiál , přejděte do práce v kurzu a…

Vytvoření úkolu s kvízem nebo Formulářem

Zadávání úkolu s kvízem vám ulehčí práci v tom, že přidělíte dané odpovědi bodovou hodnotu, součet…

Vytvoření tématu výuky

Pokud se vám začne plnit záložka práce v kurzu spoustou úkolů a budete potřebovat udělat pořádek…

Statistika prací studentů

Pokud se jako učitel budete chtít podívat na to jste zadali v kurzu co vám vrátili žáci a co už…

Opakovaně odevzdaný úkol

Někdy se může stát, že žák tzv. opakovaně odevzdá úkol, co to může znamenat buď může jít o chybu,…

Pozdě odevzdaný úkol

Pokud žákům zadáváte úkoly s termínem dokončení je potřeba aby úkoly odevzdávali včas, proto…

Ignorování příspěvků žáka

Ve vašem vyučování může někdy nastat situace kdy žák bezdůvodně píše komentáře k zadaným…

Odeslání hodnocení pokroku studenta

Zasílání emailových souhrnů zákonnému zástupci obsahuje pouze informace o tom jaké dostal žák…

Známkování odevzdaných prací žáků

Známkování odevzdaných prací studentů uděláte tak, že přejdete na hamburgrové meny v sekci…

Nastavení hodnocení předmětu

Co znamená políčko nebo sekce hodnocení v daném kurzu. Hodnocení jako takové v kurzu je…

Nastavení oznámení z Google Učebny

Jaký je vlastně rozdíl mezi nastavením předmětu, který jsme nastavovali zde  v ozubeném…

Známkování úkolu s přílohou

Při hodnocení práce můžeme žákovi zadat soukromý komentář, přidáme soukromý komentář v…

Znovu použití příspěvku

Jakým způsobem můžete znovu použít již zadaný úkol nebo příspěvek v sekci stream jste schopni…

Příprava dokumentu k úkolu

Ukážeme si jakým způsobem se dají připravovat dokumenty, které slouží jako zadání úkolů žákům,…

Zadání úkolu s více přílohami

Když připravujeme úkol s více přílohami přistupujeme jako při zadání úkolu s jednou přílohou,…

Známkování úkolu s více přílohami

Vyhodnocení zadaného úkolu, který měl více příloh postupujeme takto, Ivo nám odevzdal 3 přílohy…

Změna bodové hodnoty úkolu

Pokud vám nebude vyhovovat hodnocení maximálně dosažitelné hodnocení 100 bodů za 3 odevzdané…

Známkování úkolu import dat z Formuláře

Jak může učitel importovat hodnocení práce žáka z Formuláře, podívejme se na to, najdeme si…

Komentování úkolu učitelem

Jako učitel můžete v učebně zadávat komentáře, komentáře můžete zadávat buď k jednotlivým…

Nastavení Formuláře v Kvízu

Pojďme se podívat na to jaký je rozdíl při zadávání úkolu s quízem, který importuje hodnocení a…

Úkol s dokumentem pro každého žáka

Zadávání úkolů si připravíte podklady, které zadáte žáků pro vypracování a při vytváření úkolu…

Složka Učebny na Disku

Každému učiteli, který vyučuje v aplikaci Google Classroom se na jeho osobním disku vytvoří…

Zaslání emailu zákonnému zástupci

Pokud potřebujete jako učitel odeslat email zákonnému zástupci, přejděte do záložky lidé, přejděte…

Přihlášení do Učebny Google

Rodič dostal pozvánku do učebny Google aby věděl jak jeho svěřenec Ivo pracuje. Přijde mu…

Úkoly mého svěřence v Google Učebně

Rodič, který se přihlásí k odběru informací o práci svého svěřeného studenta dostane každý den,…

Export známek v předmětu

Jak vyexportovat známky žáků ve vyučovaném předmětu, přejděte do hodnocení klikněte na…

Odhlášení z předmětu

Ve chvíli kdy se bude chtít odhlásit z chemie klikne na 3 tečky, odhlásit z kurzu, odhlásit z…

Přihlášení do předmětu

Jak se přihlásíte do aplikace Google Classroom. Zadejte adresu ClassroomGoogle.com, zadáte svou…

Změna odevzdaného úkolu

Někdy se vám může stát, že odevzdáte úkol a budete potřebovat změnit obsah toho co odevzdáváte…

Nastavení upozornění z Učebny

Jak vypadá nastavení upozornění z pohledu žáka, Martin zdarma.cz se zapsal do předmětu začínáme…

Zadané úkoly ke splnění

Jste jako žák v učebně a máte otázku kde najdu úkoly, které je potřeba ještě splnit, v tomto…

Odevzdané úkoly v Učebně Google

Úkoly, které jsem vypracoval a odevzdal k hodnocení učiteli najdete v záložce práce v kurzu,…

Oznámkované úkoly v Učebně Google

Jakou jsem dostal  známku za úkol, v aplikaci učebna si můžete nastavit informování…

Komentáře u úkolů v Učebně Google

Kde uvidím jako žák komentáře k zadaným úkolům v tzv. streamu vidíme zadané úkoly, které nám…

Hodnocení úkolu v Učebně Classroom

Jak zjistím jako žák jakým způsobem bude moje práce hodnocena, mám zde nevyplněný úkol, úkol s…

Vypracování úkolu v Učebně Google

Ivo dostal za úkol zde v rámečku nadcházející termín vypracujte výtah z teorie skoku do dálky,…

Vypracování úkolu s kvízem v Učebně Google

Dostali jsme do emailu informaci o tom, že učebna Google nám posílá co si se štítkem hoří,…

Otázka od učitele v Učebně Google

Kde se jako žák dozvím o tom, že učitel zadal nějakou otázku, otázky od učitele se zobrazují v…

Kalendář s úkoly v Učebně Google

Pokud učitel zadá úkol a k němu stanoví termín vypracování a odevzdání úkolu, zapíše se…

Emaily z Google Učebny žákům

Jakým způsobem vás může učebna informovat o tom co se v kurzu děje, jestli máte nějaký termín…

Vypracování úkolu s přílohami v Učebně Google

Dostali jsme úkol ve, kterém je více než jedna příloha, jak jej vyplnit a odevzdat, přejdeme k…

Vytvoření rubriky pro hodnocení v Učebně Google

Pojďme se podívat jak se používá rubrika, vytvoříme úkol, zvolíme kategorii, termín dokončení a…

Sdílení rubriky mimo Učebnu Google

Pokud máte připravenou vyšperkovanou rubriku pro hodnocení odevzdaných prací žáků, můžete se o…

Smazání rubriky u úkolu V učebně Google

Pokud budete chtít práci žáků hodnotit jinak než formou rubriky a budete chtít např. přiložit…

Úprava rubriky u úkolu v Učebně Google

Pokud chceme v již zadaném úkolu, na který nám ještě žáci neodpověděli a nevrátili nám své…

Známkování podle rubriky v Učebně Google

Podívejme se na to jakým způsobem se hodnotí odevzdané práce podle zadané rubriky, přejdeme do…

Hodnocení Formuláře bez přenosu hodnocení v Učebně Google

V případě. že máte formulář, který automaticky neimportuje hodnocení na základě zodpovězených…

Úkoly i pro mimoškolní žáky

Potřebujete test u kterého je přiložený formulář s vyplněnými bodovými hodnotami sdílet i mimo…

Importování hodnocení Formuláře po ruční kontrole

V minulém videu jsem se zarazil nad tím proč nejde importovat ohodnocená bodová hodnota…

Kopírování kurzu v Učebně Google

Jak zkopírovat vytvořený kurz nebo archivovaný kurz a vytvořit z něj nový aktivní kurz…

Převedení vlastnictví kurzu v Učebně Google

Ve chvíli kdy se rozhodnete jako učitel, že přestanete vyučovat matematiku a budete chtít kurz…
Načíst další
Skrýt