Google Classroom

Importování rubriky do Google Classroom

Rubrika slouží k hodnocení odevzdané práce studenta pokud se jedná o ročníkový projekt nějakou větší práci u které komplexně hodnotíte přístup k výpočtu hodnoty, grafickou úpravu, grafy slohové stylistické podání a spoustu dalších témat nebo ohledů. Ve chvíli kdy budete chtít použít rubriku vytvořenou nějakým kolegou nebo použít rubriku, kterou jste používali v jiném vyučovaném předmětu můžete k úkolu naimportovat rubriku, import rubriky se provádí tak, vytvoříte úkol a rubriku naimportujete klikem na plus, importovat z tabulek.
importovani-rubriky-do-google-classroom
importovani-rubriky-do-google-classroom
Pokud jste se v minulosti rubriku exportovali vytvořila se vám na vašem disku ve složce classroom podsložka export rubrik, zde jsou uloženy rubriky, které jste si exportovali ze své učebny.

importovani-rubriky-do-google-classroom

Google Classroom

Popis aplikace Google Classroom

Učebna Google funguje jako skvělý nástroj pro vzdálenou výuku žáků, v levé postranní liště…

Nastavení učebny Google Classroom

Podíváme se na to jakým způsobem se dá nastavit aplikace učebna v roli učitele. Obecně si…

Zakládáme nový předmět

Dnes se podíváme na to jak se vytváří kurz, klikněte na vytvořit kurz, vytvořte maximum…

Přidání učitele do výuky předmětu

Jakým způsobem pozvat učitele do vyučovaného předmětu, přihlašte se do učebny Google, zvolte…

Přidání a odebrání studenta z předmětu

Jakým způsobem přidat nebo odebrat studenta z kurzu, klikněte si na kurz u kterého chcete provádět…

Zákonný zástupce žáka

Dnes se podíváme na to jakým způsobem přidat ke konkrétnímu žákovi opatrovníka, Google je…

Importování rubriky do Google Classroom

Rubrika slouží k hodnocení odevzdané práce studenta pokud se jedná o ročníkový projekt nějakou…

Email z Učebny

Jak vypadají emailová upozornění na úkoly učebny ve schránce žáka, pokud má žák zapnutou v…

Práce s obsahem témat

Ve chvíli kdy budete potřebovat přesouvat úkoly mezi jednotlivými tématy nebo měnit pořadí…

Zasílání zpráv ve třídě

Jakým způsobem psát zprávy do třídy, jednoduše přejděte na záložku stream a sdílejte něco s…

Zasílání emailu z Učebny Google

Pokud budete chtít jako učitel poslat konkrétnímu žákovy nebo všem žákům email, který jim dorazí do…

Materiál do třídy přes Google Chrome

Pokud si do prohlížeče Chrome nainstalujete rozšíření Google učebna budete moci při brouzdání…

Přidání studijního materiálu

Součástí výuky žáků v předmětu je i samostudium, podívejme se na to jakým způsobem přidat…

Kontrolní otázky na žáky

Pokud budete chtít zjistit zpětnou vazbu a otestovat si co žáci pochytili v hodině můžete jim…

Vytvoření úkolu pro žáky

Kromě pokládání otázek žákům můžete vytvářet také jiný materiál , přejděte do práce v kurzu a…

Vytvoření úkolu s kvízem nebo Formulářem

Zadávání úkolu s kvízem vám ulehčí práci v tom, že přidělíte dané odpovědi bodovou hodnotu, součet…

Vytvoření tématu výuky

Pokud se vám začne plnit záložka práce v kurzu spoustou úkolů a budete potřebovat udělat pořádek…

Statistika prací studentů

Pokud se jako učitel budete chtít podívat na to jste zadali v kurzu co vám vrátili žáci a co už…

Opakovaně odevzdaný úkol

Někdy se může stát, že žák tzv. opakovaně odevzdá úkol, co to může znamenat buď může jít o chybu,…

Pozdě odevzdaný úkol

Pokud žákům zadáváte úkoly s termínem dokončení je potřeba aby úkoly odevzdávali včas, proto…

Ignorování příspěvků žáka

Ve vašem vyučování může někdy nastat situace kdy žák bezdůvodně píše komentáře k zadaným…

Odeslání hodnocení pokroku studenta

Zasílání emailových souhrnů zákonnému zástupci obsahuje pouze informace o tom jaké dostal žák…

Známkování odevzdaných prací žáků

Známkování odevzdaných prací studentů uděláte tak, že přejdete na hamburgrové meny v sekci…

Nastavení hodnocení předmětu

Co znamená políčko nebo sekce hodnocení v daném kurzu. Hodnocení jako takové v kurzu je…

Nastavení oznámení z Google Učebny

Jaký je vlastně rozdíl mezi nastavením předmětu, který jsme nastavovali zde  v ozubeném…

Známkování úkolu s přílohou

Při hodnocení práce můžeme žákovi zadat soukromý komentář, přidáme soukromý komentář v…

Znovu použití příspěvku

Jakým způsobem můžete znovu použít již zadaný úkol nebo příspěvek v sekci stream jste schopni…

Příprava dokumentu k úkolu

Ukážeme si jakým způsobem se dají připravovat dokumenty, které slouží jako zadání úkolů žákům,…

Zadání úkolu s více přílohami

Když připravujeme úkol s více přílohami přistupujeme jako při zadání úkolu s jednou přílohou,…

Známkování úkolu s více přílohami

Vyhodnocení zadaného úkolu, který měl více příloh postupujeme takto, Ivo nám odevzdal 3 přílohy…

Změna bodové hodnoty úkolu

Pokud vám nebude vyhovovat hodnocení maximálně dosažitelné hodnocení 100 bodů za 3 odevzdané…

Známkování úkolu import dat z Formuláře

Jak může učitel importovat hodnocení práce žáka z Formuláře, podívejme se na to, najdeme si…

Komentování úkolu učitelem

Jako učitel můžete v učebně zadávat komentáře, komentáře můžete zadávat buď k jednotlivým…

Nastavení Formuláře v Kvízu

Pojďme se podívat na to jaký je rozdíl při zadávání úkolu s quízem, který importuje hodnocení a…

Úkol s dokumentem pro každého žáka

Zadávání úkolů si připravíte podklady, které zadáte žáků pro vypracování a při vytváření úkolu…

Složka Učebny na Disku

Každému učiteli, který vyučuje v aplikaci Google Classroom se na jeho osobním disku vytvoří…

Zaslání emailu zákonnému zástupci

Pokud potřebujete jako učitel odeslat email zákonnému zástupci, přejděte do záložky lidé, přejděte…

Přihlášení do Učebny Google

Rodič dostal pozvánku do učebny Google aby věděl jak jeho svěřenec Ivo pracuje. Přijde mu…

Úkoly mého svěřence v Google Učebně

Rodič, který se přihlásí k odběru informací o práci svého svěřeného studenta dostane každý den,…

Export známek v předmětu

Jak vyexportovat známky žáků ve vyučovaném předmětu, přejděte do hodnocení klikněte na…

Odhlášení z předmětu

Ve chvíli kdy se bude chtít odhlásit z chemie klikne na 3 tečky, odhlásit z kurzu, odhlásit z…

Přihlášení do předmětu

Jak se přihlásíte do aplikace Google Classroom. Zadejte adresu ClassroomGoogle.com, zadáte svou…

Změna odevzdaného úkolu

Někdy se vám může stát, že odevzdáte úkol a budete potřebovat změnit obsah toho co odevzdáváte…

Nastavení upozornění z Učebny

Jak vypadá nastavení upozornění z pohledu žáka, Martin zdarma.cz se zapsal do předmětu začínáme…

Zadané úkoly ke splnění

Jste jako žák v učebně a máte otázku kde najdu úkoly, které je potřeba ještě splnit, v tomto…

Odevzdané úkoly v Učebně Google

Úkoly, které jsem vypracoval a odevzdal k hodnocení učiteli najdete v záložce práce v kurzu,…

Oznámkované úkoly v Učebně Google

Jakou jsem dostal  známku za úkol, v aplikaci učebna si můžete nastavit informování…

Komentáře u úkolů v Učebně Google

Kde uvidím jako žák komentáře k zadaným úkolům v tzv. streamu vidíme zadané úkoly, které nám…

Hodnocení úkolu v Učebně Classroom

Jak zjistím jako žák jakým způsobem bude moje práce hodnocena, mám zde nevyplněný úkol, úkol s…

Vypracování úkolu v Učebně Google

Ivo dostal za úkol zde v rámečku nadcházející termín vypracujte výtah z teorie skoku do dálky,…

Vypracování úkolu s kvízem v Učebně Google

Dostali jsme do emailu informaci o tom, že učebna Google nám posílá co si se štítkem hoří,…

Otázka od učitele v Učebně Google

Kde se jako žák dozvím o tom, že učitel zadal nějakou otázku, otázky od učitele se zobrazují v…

Kalendář s úkoly v Učebně Google

Pokud učitel zadá úkol a k němu stanoví termín vypracování a odevzdání úkolu, zapíše se…

Emaily z Google Učebny žákům

Jakým způsobem vás může učebna informovat o tom co se v kurzu děje, jestli máte nějaký termín…

Vypracování úkolu s přílohami v Učebně Google

Dostali jsme úkol ve, kterém je více než jedna příloha, jak jej vyplnit a odevzdat, přejdeme k…

Vytvoření rubriky pro hodnocení v Učebně Google

Pojďme se podívat jak se používá rubrika, vytvoříme úkol, zvolíme kategorii, termín dokončení a…

Sdílení rubriky mimo Učebnu Google

Pokud máte připravenou vyšperkovanou rubriku pro hodnocení odevzdaných prací žáků, můžete se o…

Smazání rubriky u úkolu V učebně Google

Pokud budete chtít práci žáků hodnotit jinak než formou rubriky a budete chtít např. přiložit…

Úprava rubriky u úkolu v Učebně Google

Pokud chceme v již zadaném úkolu, na který nám ještě žáci neodpověděli a nevrátili nám své…

Známkování podle rubriky v Učebně Google

Podívejme se na to jakým způsobem se hodnotí odevzdané práce podle zadané rubriky, přejdeme do…

Hodnocení Formuláře bez přenosu hodnocení v Učebně Google

V případě. že máte formulář, který automaticky neimportuje hodnocení na základě zodpovězených…

Úkoly i pro mimoškolní žáky

Potřebujete test u kterého je přiložený formulář s vyplněnými bodovými hodnotami sdílet i mimo…

Importování hodnocení Formuláře po ruční kontrole

V minulém videu jsem se zarazil nad tím proč nejde importovat ohodnocená bodová hodnota…

Kopírování kurzu v Učebně Google

Jak zkopírovat vytvořený kurz nebo archivovaný kurz a vytvořit z něj nový aktivní kurz…

Převedení vlastnictví kurzu v Učebně Google

Ve chvíli kdy se rozhodnete jako učitel, že přestanete vyučovat matematiku a budete chtít kurz…
Načíst další
Skrýt