Documents

Klávesové zkratky pro Dokumenty

Jakým způsobem lze používat zkratky v dokumentech, klasické zkratky typu ctrl+C pro kopírování ctrl+X pro vyjmutí, ctrl+V pro vložení známe, pokud však zkopírujete text s určitými atributy řekněme, že bude tučné a budete ho chtít vložit bez formátování tak neuděláte ctrl+V a potom zrušíte formátování ale zmáčknete ctrl+shift a V, text se uloží bez formátování, ctrl+Z je akce zpět ctrl+shift+Z je znovu opakování akce. Pokud budete chtít vložit pod text hypertextový odkaz označte text, zmáčknete ctrl+K a vložte odkaz na který bude po kliknutí směřovat. Klasické změny formátování ctrl+B je bold neboli tučné, ctrl+I je italic, ctrl+U je underline neboli podtržené tzv. superskript provedeme tak, že zmáčkneme ctrl+. stane se nám z toho formát, který se používá pro řekněme mocniny. Další zajímavou funkcionalitou je zkratka ctrl+), dojde k tomu, že nastavujeme odsazení odstavce, ctrl+( vrací odsazení odstavce. Ctrl+shift+7 nám vytvoří číslovaný seznam, ctrl+shift+8 nám vytvoří tečkovaný seznam. Pokud chceme text zarovnat doprava zmáčkneme ctrl+shift+R jako right, pokud jej chceme zarovnat doleva zmáčkneme ctrl+shift+L jako L. Vložení komentáře nad text provedeme stiskem ctrl+alt+M, otevření diskuzního vlákna provedeme stiskem ctrl+alt+shift+A , otevřelo se zde diskuzní vlákno, okno. Vložení poznámky pod čarou je ctrl+alt+F.