Documents

Rozšířená práce s komentáři

Dokument, který obsahuje aktivní nevyřešené komentáře se zobrazuje tak, že komentáře jsou zobrazeny v pravé části daného dokumentu, klikem na daný komentář se zvýrazní sekce ke které se komentář vztahuje, majitel komentáře v tomto případě Martin může s daným komentářem udělat toto, může jej upravit, může jej smazat a nebo může získat odkaz na tento komentář.

 rozsirena-prace-s-komentari

Spolupracující osoba v daném dokumentu vidí cizí komentář takto, může na něj odpovědět, v tomto dokumentu máme komentář, který vytvořil Martin, Václav na to odpověděl, vytvořil jej Václav, je vidět, že Václav může svůj komentář upravit nebo smazat, přičemž Martin může pouze na daný komentář odpovědět nebo získat odkaz na tento komentář.

 rozsirena-prace-s-komentari

Samozřejmě může komentář označit jako vyřešený, kde získáme pohled na i vyřešené komentáře a zjistíme tak co se dělo, o čem se diskutovalo v daném dokumentu, klikem na toto tlačítko, otevřeme historii komentářů, vybereme dané komentář, ten se nám zde zvýrazní a s daným komentářem můžeme pracovat.
rozsirena-prace-s-komentari