Formuláře

Kde se shromažďují data z formuláře

Vaši nový uchazeči o zaměstnání budou postupně vyplňovat formulář a otázkou je, kde najdete odpovědi daných uchazečů. Ty najdete buď v formuláři klikem na odpovědi s tím, že odpovědi můžete vidět v souhrnu s vyjádřením hodnot v grafech, nebo se můžete podívat na jednotlivé odpovědi uchazečů na otázky.
kde-se-shromazduji-data-z-formulare
Odpovědi najdete také po kliku na ikonku vytvoření tabulky.
kde-se-shromazduji-data-z-formulare
V dané tabulce je zaznamenán čas a datum odpovědi na jednotlivé formuláře a zde se vám budou shromažďovat data všech respondentů.
Když budete mít dostatek dat pro vyhodnocení můžete dat filtrovat a podle určitých preferencí si vybírat pouze komunikaci s uchazeči, kteří splnili vaše očekávání.
kde-se-shromazduji-data-z-formulare