G-mail

Automatická odpověď na zprávy

Jak si nastavit automatickou odpověď v době nepřítomnosti na emailu tak aby jste si zachovali určitou úroveň soukromí. Přejděte do nastavení schránky kde v dolní části najdete odpověď nepřítomnosti.
automaticka-odpoved-na-zpravy
Upozornění na automatickou odpověď se nastaví od začátku nepřítomnosti do konce. Začátek začíná vždy od půlnoci daného dne a končí minutu před půlnocí koncového dne. nezapomeňte si nastavit, že se automatická odpověď neodesílá uživatelům, které nemáte v kontaktech. Zvolíte tedy, že odpověď se pošle pouze lidem, kteří jsou ve vašich kontaktech, takže nikdo cizí tuto zprávu neobdrží a uložíte změny.

automaticka-odpoved-na-zpravy