Kalendář

Jak do svého přehledu kalendáře přidat jiného uživatele

Pokud chcete přidat kalendář řekněme kolegy či kamaráda, který s vámi bude sdílet informace o svém čase máte dvě cesty buď půjdete přes ozubené kolečko nastavení, přidat kalendář a přihlásit se k odběru kalendáře.
jak-do-sveho-prehledu-kalendare-pridat-jineho-uzivatele
Kliknete na uživatele, napíšete zprávu a požádáte o přístup.
jak-do-sveho-prehledu-kalendare-pridat-jineho-uzivatele
Druhý způsob přidání kalendáře je přes + v sekci jiné kalendáře, přihlásit se k odběru kalendáře a dostanete se stejné místo.
jak-do-sveho-prehledu-kalendare-pridat-jineho-uzivatele
Váš kolega či kamarád se pak rozhodne jak podrobné informace s vámi bude sdílet, buď vám nasdílí podrobné informace o tom co dělá, kdy dělá, s kým se potká atd. Nebo bude sdílet informace pouze o tom zda má nebo nemá čas.

jak-do-sveho-prehledu-kalendare-pridat-jineho-uzivatele